Mobirise

KBT terapi 

KBT i tiden erbjuder kvalificerad KBT terapi.
Min kompetens finner man inom områdena: Relationsproblem, Depression, Stresshantering, Sömnproblem, Sorgearbete och Föräldraskap.
Under vår livsresa, kommer vi alla beröra dessa områden, på ett eller annat sätt. Ofta klarar vi av att hantera svåra situationer själva, men ibland kan man behöva hjälp med strukturera tankar och känslor för att kunna gå vidare. Då kan en samtalsterapeut fylla en betydelsefull funktion.
Tänk på att, för att kunna fatta sunda och viktiga beslut i sitt liv, behöver man må bra!
Psykisk ohälsa är ett begrepp som växer i vårt samhälle. I detta begrepp ingår både mindre allvarliga psykiska problem, som oro och nedstämdhet, till mer allvarliga symtom, vilka uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Jag kan bidra med professionell rådgivning och vägledning, inom den första av dessa kategorier, som även kallas psykiska besvär. Lider man av psykiska besvär, leder detta ofta till olika grad av funktionsnedsättning i det vardagliga livet.
Att lida av psykiska besvär under en längre tid utan att ta tag i det, kan leda till allvarlig psykisk ohälsa.
Min mottagning ligger i centrala Malmö vid Triangeln. Jag tar dock emot klienter från hela landet över nätet, vilket för mig och mina klienter hittills, fungerat lika bra. (Par terapi sker endast på mottagningen och alltid under 80 min.
Det första terapisamtalet, Prova-på-samtalet varar i 30 min, det bidrar framförallt till att klient och terapeut ska ”känna av” varandra, samt ringa in förändrings/problem området i stora drag. Det samtalet kostar alltid 100:-. Därefter bestämmer klienten om hen önskar gå vidare i behandlingen.

Följande terapi behandlingar

FÖRÄLDRASKAP, DEPRESSION, RELATIONSPROBLEM, 
STERSSHANTERING, SÖMNPROBLEM, SORGEARBETE

Besöksadress:

Camilla Cederquist
Spångatan 20A
211 53 Malmö

How to make your own site - Try now