top of page

Behandlingar 

Terapeuten använder sig av öppna frågeställningar, vilka ska hjälpa klienten att själv finna sina svar och lösningar. Tillsammans hittar vi sedan verktyg och strategier, som ska underlätta processen mot en förändring. Det tar tid och kräver tålamod.

depression 1.jpg

Depression.

Orsaken till känsla av nedstämdhet eller den allvarligare varianten, depression, är många och ofta komplexa, symtomen kan vara diffusa. Vissa skulle t.o.m påstå att en del symtom hör till livet. Så kan det vara, men om ens tillstånd börjar påverka ens vardag alltför mycket i negativ riktning, bör man ta tag i problematiken. 

föreldraskap.jpg

Föräldraskap.

Föräldraskap är ett stort och komplicerat begrepp, som många av oss har förmånen att få uppleva. Jag vågar påstå att relationen med vårt/våra barn är den viktigaste och kanske också den mest krävande av alla relationer. Föräldraskap är något man bygger över tid, och man måste lägga ner tid och engagemang, både för att skapa och upprätthålla en bra relation.

Uppdraget är livslångt, men som mest delaktiga är vi upp till 18 års ålder. Under detta tidsperspektiv d v s 0-18 år sker det mycket. Barnet går igenom flera olika faser, vilka kan upplevas mer eller mindre påfrestande,(men framförallt glädjefyllda). Hur dessa år ska bli beror mycket på vilken inställning vi själva väljer att ha, och hur vi hantera de problem som uppstår.


 

relation2.jpg

Relationsproblem.

Ett sätt att definiera en relation: En eller flera människor möts, på olika platser under olika förutsättningar och på olika tidpunkter under livets gång. I och med dessa möten uppstår tankar, känslor och handlingar som en naturlig följd. Vi har alltså ständigt pågående relationer.

stress.jpg

Stress.

Stress är ett vanligt fenomen i vårt samhälle idag. De flesta vuxna och tyvärr alltför många barn har någon gång upplevt känsla av stress. Stress behöver inte vara negativt, men den blir det när tillfälle till återhämtning inte finns, samt om man under en längre period känner sig tvingad att utföra saker, oftast under tidspress, som man egentligen inte vill eller får något utbyte av.


Känner du igen några av nedanstående symtom och dessutom kan härleda det till något i ditt liv som inte är i harmoni, då kan du vara i behov av en terapeut.

Sömnstörningar, trötthet som du inte kan vila bort, orolig mage, spänningar i nacke/axlar, ospecifik huvudvärk och hjärtklappningar. 

Sömn 2.jpg

Sömnproblem.

Sömnen är viktig för oss. Människan behöver tid för återhämtning, under sömnen sker många olika processer i kroppen. Sömnen behövs för att minnet ska fungera optimalt, samma gäller för ämnesomsättningen och cellproduktionen. Immunförsvaret reparerar sig under sömnen.

Märker du att din sömn försämrats, och du dessutom uppmärksammar följande symtom: koncentrationssvårigheter, lättirriterad, minnessvårigheter, nedstämdhet, ångest och generell oro. Är det en god idé att söka hjälp.
 

Sorg 1.jpg

Sorgearbete.

Sorg är något alla människor kommer uppleva någon gång i sitt liv. Det är ett stort begrepp som innefattar mycket. Inte bara dödsfall, bidrar till känsla av sorg. En uppslitande skilsmässa kan också ge upphov till sorg, och behov av terapi för att komma vidare. Övergrepp, Relationsproblematik, egen eller annans sjukdom, en upplevelse av att livet inte blev som man tänkt sig, kan också vara orsak till sorg.
Sorgbearbetning hjälper till att förlösa smärtan och saknaden över en förlust. I grunden finns ofta känslan av något som blev ofullständigt. Under terapisamtalen ges utrymme för alla olika känslor och tankar som kan dyka upp vid sorg- även sådana som kan kännas otillåtna, som ilska, skam och skuld. Man tillåts komma till tals utan bli kritiserad, analyserad eller få välmenande råd.
Vid rätt vägledning kan det vara lättare att gå vidare, ältandet och smärtan blir mindre, vilket bidrar till mer energi/ork till det vardagliga livet som måste fortgå, hitta tillbaka till en normalitet igen.

bottom of page